Edukacja prawna

Ustawa przewiduje realizację działań z zakresu edukacji prawnej zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. 

Od dnia 1 stycznia 2019 roku zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego. Tematyka i forma przedsięwzięć edukacyjnych będzie odpowiedzią na problemy zgłaszane w toku świadczenia poradnictwa w danym powiecie. Również starosta, stosownie do lokalnych potrzeb, będzie mógł wskazać w umowie z organizacją konkretne zapotrzebowanie co do formy lub tematyki edukacji prowadzonej na terenie powiatu w danym roku. Zadania edukacyjne mogą być realizowane w szczególności poprzez opracowanie informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz prowadzeniu kampanii społecznych, kierowanych do społeczności lokalnych i w odniesieniu do lokalnych potrzeb.

Niezależnie od działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, również inne organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa, mają możliwość podejmowania działań edukacyjnych, czego przykładem jest prowadzenie edukacji prawnej skierowanej do młodzieży.

Na niniejszej stronie zostały opublikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości podręczniki:

"Przychodzi uczeń do prawnika – część dla młodzieży gimnazjalnej" (tutaj kliknij, aby pobrać)
"Przychodzi uczeń do prawnika – część dla młodzieży licealnej” (tutaj kliknij, aby pobrać)
Przewodnikami po podręczniku jest rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy pies Paragraf, którzy starają się ułatwić czytelnikom zrozumienie przepisów prawa z którymi spotykają się w codziennym życiu. 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Andrzej Niedziałek | Edytor: jablonska.d
Data wytworzenia: 31.07.2018 | Data dodania: 31.07.2018 11:43 | Data modyfikacji: 13.03.2019 09:13