FAQ

Pytania i odpowiedzi

Poniżej zawarte zostały pytania i odpowiedzi dotyczące systemu, a także kalendarium przedstawiające kolejne kroki, które powinny zostać dokonane, aby zaczął on działać od stycznia 2016 r. (nieodpłatna pomoc prawna).

Informacje dla wykonawców

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla wykonawców.

Więcej tutaj (kliknij, aby otworzyć).

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielać osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Czy pomoc prawna jest całkowicie bezpłatna?

Tak, cały zakres pomocy prawnej udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest bezpłatny.

Gdzie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w punktach określanych przez jednostki samorządu terytorialnego i usytuowanych w gminnych lub powiatowych lokalach.
1 2 3 4  ...  4