FAQ

CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAUWAŻY SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU PUNKTU?

Stosowne uwagi można wpisać do anonimowej ankiety przeznaczonej na opinie klienta, którą otrzymuje się na zakończeniu wizyty, a następnie wrzuca się do zamkniętej urny.

Wszystkie opinie są systematycznie odbierane i analizowane przez przedstawiciela starosty, organizującego dany punkt.

CZY PRZEWIDUJE SIĘ UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

Tak, dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz dla osób doświadczających trudności
w komunikowaniu przewiduje się świadczenie usług dodatkowo w następujących formach:

- za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy,

- poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się,

- poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,

- w miejscu zamieszkania.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod telefonem wskazanym przez starostę do zapisów. Numer ten jest publikowany na stronach internetowych urzędów starostwa powiatowego, a także powinny być wskazane inne środki porozumiewania się z urzędem, przeznaczone dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.

Możliwości te nie dotyczą nieodpłatnej mediacji, która może być przeprowadzana jedynie w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

CZY NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ZAWSZE JEST UDZIELANA PRZEZ ADWOKATA LUB RADCĘ PRAWNEGO?

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, adwokat lub radca prawny może być zastępowany przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Nie jest jednak dopuszczalne, ustanowienie aplikanta stałym zastępcą adwokata lub radcy prawnego.

KTO UDZIELA POMOCY?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez prawników, w tym adwokatów i radców prawnych.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradcę.

Wymienione osoby udzielają również informacji na temat możliwości skorzystania z mediacji, mogą sporządzić zaproszenie do rozmów i inne pisma. Właściwe spotkanie mediacyjne prowadzi profesjonalny mediator.

CZY POMOC JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA?

Tak, cały zakres pomocy udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest całkowicie darmowy.

1 2 3  ...  3