FAQ

GDZIE UDZIELANE SĄ NIEODPŁATNA POMOC i PORADY?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są lokalnie w każdym powiecie, w wyznaczonych do tego celu punktach.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

1  ...  1 23